வள்ளலார் பாடல்கள் || vallalar songs tamil

எனக்கும் உனக்கும் இசைந்த பாடல்அப்பா நின்னை அன்றி அணைப்பார் இல்லயேஉன் பேரருளை நினைக்கும்போதேஅழியாக் கருணைஇடமும் வளமும் என்ற பேதம்
உன்னை மறந்திடுவேனோஎன்ன பாவம் செய்தேனோ


நாட்டியதோர் சித்த பர சக்தி அண்டம் முதலா


உடையாய் எனக்கு புரிந்த


இன்புற நான்